Hospitalisatieverzekering

In België is het wettelijk verplicht je aan te sluiten bij een ziekenfonds voor je ziekteverzekering. Een ziekteverzekering dekt echter niet alle medische kosten. Om jezelf en je gezin te beschermen tegen hoog oplopende ziekenhuiskosten neem je best nog een aanvullende hospitalisatieverzekering.

Er zijn verschillende dekkingen en formules mogelijk. Onder andere volgende zaken kunnen gedekt worden:

  • verblijf in het ziekenhuis, zelfs bij daghospitalisatie
  • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
  • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die je krijgt tijdens de hospitalisatie
  • vervoer met een ziekenwagen
  • rooming-in voor ouders die bij hun gehospitaliseerde kind (maximaal 16 jaar) willen blijven
  • thuisbevallingen en kraamzorg
  • Eventuele kamer- en ereloonsupplementen
  • palliatieve verzorging in het ziekenhuis
Scroll naar boven