Schade en service nummers

Als verzekeringstussenpersoon staan wij meer dan 100% achter u! Ontevredenheid van mensen over verzekeringscontracten heeft meestal te maken met de schaderegeling.
  • Wij hanteren een  zorgvuldige aanpak na schade.
    Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepalen welke stappen moeten ondernomen worden.
  • Aanstellen van een expert.
  • Mogelijke rechtsreekse regeling met de hersteller.
Onze dienstverlening stopt niet bij een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de adminstratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, enz....

We helpen en zorgen ervoor. Verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.
Hierbij nog de lijst van nuttige telefoonnummers.

Allianz +32 2 290 65 00
Axa Bijstand +32 78 15 00 02 of +32 2 550 05 55
Autoglass Clinic +32 800 23 332
Carglass +32 78 48 46 31
Dela noodnummer Overlijden ? + 32 78 05 05 78 // Service +32 2 800 87 87
DKV Assistance +32 2 230 31 32
Europ Assistance +32 2 533 75 75
Inter Partner Assisance +32 2 550 05 60
AG Insurance Auto +32 78 15 30 00 // buitenland +32 2 664 49 50
AG Insurance Top Bijstand +32 800 55 505 // buitenland +32 78 055 505
AG Insurance Home Team +32 2 664 75 55
AG Care Hospitalisatie +32 78 15 02 44
Baloise StandBy +32 3 870 95 70
Vivium +32 2 406 30 00
Politie 101
Ziekenwagen/Brandweer 112
Antigif Centrum +32 70 245 245
Brandwonden Centra +32 2 268 62 00
Child Focus 116000 // +32 2 475 44 99 (buiten België)
Civiele bescherming +32 50 81 58 41
Vlaamse infolijn 1700
Rode Kruis Vlaanderen 105
Teleblok 0800 13 144
Vlaamse wegentelefoon 0800 12 266
Wachtdiensten (apotheek) 0903 99 000
Zelfmoord preventie 1813

Schade dossier indienen


Scroll naar boven