Levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een spaar- of beleggingsproduct afgesloten tussen jou en de verzekeringsmaatschappij.

Het contract bestaat uit de volgende elementen:

  • De premie: het bedrag dat je maandelijks of jaarlijks in jouw fonds stort. Je bepaalt dit bedrag bij de onderschrijving, afhankelijk van het product (sparen of beleggen). Er is 2% premietaks verschuldigd en er kunnen extra kosten van toepassing zijn.
  • De verzekeringsnemer: de persoon die het contract afsluit en zich ertoe verbindt de premies te betalen.
  • De verzekerde: de persoon op wie het risico op leven of overlijden rust dat gelinkt is aan het contract. De verzekeringsnemer en de verzekerde kunnen dezelfde persoon zijn.
  • De begunstigde bij leven: de persoon die het kapitaal op het einde van het contract krijgt, als de verzekerde nog in leven is. De verzekerde en de begunstigde bij leven kunnen dezelfde persoon zijn.
  • De begunstigde bij overlijden: de persoon die het kapitaal krijgt bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract (als het contract een begunstigingsclausule bij overlijden bevat). De begunstigde bij overlijden en de verzekerde moeten twee verschillende personen zijn.
Scroll naar boven